LaVigi publica un tutorial estupendo per a fer-se en el propi servidor un espai de microbblogging com a complement informal a un blog i conectar-lo a twitter. És al mateix temps, una alternativa als espais centralitzadors de microblogging com tumblr, twitter, i un complement als mateixos que et permet no deixar d’estar conectat en la “plaça multitudinària” en la que… Read More