En la red social Sóc de Poble he añadido esta discusión:

Ací ( “living labs”: democratizando la innovación), he retrobat el concepte de “living lab” i he pensat en escriure un poc sobre ell. Per vore si en La Torre seria posible algo així.En l’article, a més de reflexionar sobre aquest concepte de ciutadans motors de la innovació i apuntar unes jornades que es celebraran próximament al citilab de Cornellà, parla dels living labs en entorns rurals i com a únic exemple que han trobat el del poble Abla. (No sé si en algún lloc ja vaig posar estos links però ací es voran més..):

En el blog i xarxa socialdel poble podeu trobar informació interessant, sobretot del últim reconeiximent que li han donat al poble com Espai Social d’Innovació (l’únic en Andalucía) i el que aixó els està suposant:”También el afán por aprovechar las posibilidades que ofrece internet ha llevado al grupo sanitario de la zona a experimentar nuevas fórmulas de atención a los pacientes como la telemedicina, la monitorización a domicilio o la creación de una red social de cuidadores familiares.”

Ahí es veu que un ESI no és un poble amb un blog, ni un poble amb un foro, sino un poble on internet s’utilitza per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, en el cas d’Abla es centren en l’assistència sanitària, com podeu veure en les entrades del blog i en la xarxa de cuidadores.

Crec que es poden aprendre moltes coses d’eixa experiència, sobretot la manera de gestionar-se institucionalment, no sols amb les institucions regionals, sino directament amb les estatals o europees perteneixent, per exemple, al i2BC (web), a més de la organització de fires o “rural partys”.

Un altre punt interessant es la introducció d’internet amb un projecte concret. En la meua opinió per a aconseguir algo així en La Torre, hi hauriem de veure quin és el nostre major potencial d’innovació i benefici i, llavors, ahí aplicar-hi les noves tecnologies amb tota la força. Potser es pot agafar com eix vertebrador el Grup Ecologista perqué té els membres més actius en activitats i internet; o l’agricultura tradicional perqué pot tenir més participants potencials; o qualsevol altre… (en el meu projecte estic veient si es podria aplicar al turisme rural, i Javi ja ho va intentar a la banda..).

Vull dir que aplicar internet com un fi en sí mateix no em sembla molt útil, en canvi, tindre un projecte d’un servei concret que milloraria amb la aplicació d’internet, sí, i a més és molt més fàcil d’explicar a algú de fora i demanar-li pasta. Quin és el servei que introduiria internet és una cosa que hauriem de decidir entre molts, per a que siga una cosa en la que tots ens involucrem. (No puc demanar per exemple, que tots participeu en el que jo estic fent en el PFC, perqué ha sigut una decisió soles meua).

Una volta estiguera estructurat i actiu internet per a eixe servei i La Torre participant en xarxes més grans, es podria anar ampliant als altres sectors amb l’experiència que ja tindriem.

Açò no vol dir que els altres sectors deixen d’utilitzar-lo com fan ara, sino que l’aplicació “professional” per a la que es demanen subvencions i que diferència al poble d’un altre, o el fa expert, es centra, en principi, en un projecte concret. La experiència que tenim fins ara de blogs i xarxes i wikis és molt valuosa i per això volia deixar la idea de que algun dia ens podriem juntar per explicar cada sector la seua experiència amb internet en una espècie de Jornada Rural d’Internet a La Torre, en la que podriem extreure alguna conclusió.

A lo millor eixa Jornada demostraria que la meua opinió de la necessitat d’un projecte concret d’un servei no és bona per a La Torre (jeje), però segurament faria que tots els sectors que fins ara utilitzem internet milloren amb l’experiència dels altres. Si vos animeu, jo puc fer un primer intento de guió i anem editant-lo entre tots i posem una data per a la Jornada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *